içinde

Deprem, cehalet ve rant

Dünyanın canlı olduğunu bizlere gösteren en önemli olayların başında deprem meydan gelir.

“Pangea” olarak adlandırdığımız ilk kara parçasından günümüze uzanan süreçte yer kabuğu altındaki magmanın yerçekiminin etkisiyle konveksiyon hareketi neticesinde kıtalar oluşmuş ve kimisi birbirinden uzaklaşırken, kimisi de birbirine yaklaşmaya başlamıştır.

Bulunduğumuz coğrafya Anadolu plakası üzerindedir ve doğudan Arap plakası bu kısmı sıkıştırmakta, bu nedenle de Avrupa plakasına baskı uygulamaktadır. Kısacası bu coğrafyanın kaderinde depremler kaçınılmazdır.

Günümüzden binlerce yıl öncesinde de olduğu gibi günümüzde de depremler meydana gelmekte. Her dönem de insanlar buna bir neden bulmaya çalışmıştır. Öküzün kafasında duran tepsi dünya ve onun huysuzlanmasi, tanrıların bir şeyler anlatmaya çalışması ve günümüzde internette dolaşan safsata örnekler gibi ancak bilimin öncülüğünde artık biliyoruz ki depremlerin ana sebebi “kıtaların kayma hareketidir (levha tektoniği)”

1999 senesinde Gölcük merkezli depremde de ve nicesinde de gördük ki bilinçli ve hazırlıklı olmak, birlikte yaşamaya mecbur olduğumuz deprem gerçeğine karşı en büyük silahımız. 1999 senesinin sloganı hâline gelmiş sözümüzde dediği gibi; deprem değil bina öldürür!

Vah vahların yerini iyi ki yapmışız da kimsenin burnu kanamadı dediğimiz, öküz kafasını salladı değil de Dünya’nın gerçeği dediğimiz, cebimiz 3 kuruş fazla gördü değil de insanlar güvenle oturmaya devam ediyor diye bildiğimiz sağlıklı günler dileğiyle!

Ne düşünüyorsun?

Halil Mengü Çelikyapı tarafından yazılmıştır.

Neye göre kime göre

Halı altına süpürmek